z-tread

z-tread teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
z-tread z-taban yüzü

z-tread terimi için benzer kelimeler ve anlamları

fools rush in where angels fear to tread aptallar meleklerin basmaktan korktukları yerde acele ederler
re-tread yeniden taban yüzü
tread basamak
tread on someone's toes birinin parmaklarında basmak
tread the boards tahtaları basmak
tread water sırtı su
tire tread lastik sırtı
tread lightly hafifçe basmak
tread on üzerinde yürümek
tread pattern sırt deseni
tread depth diş derinliği
wheel tread tekerlek sırtı
stair tread merdiven basamağı
tread wear diş aşınması
tread plate sırt plakası
tread carefully dikkatlice basmak
tyre tread lastik sırtı
tread width basamak genişliği
tread design sırt tasarımı
front tread ön sırt
tread surface sırt yüzeyi
tread life sırt sırtı
fear to tread basmaktan korkmak
tread a fine line ince bir çizgi basmak
tread down yıpratmak
tread the path yolu atmak
tread block sırt bloğu
diamond tread elmas sırtı
tread wear indicator diş aşınma göstergesi
tread rubber lastik sırtı
deep tread derin sırt
tread compound sırt bileşiği
tread tires sırtı lastikler
tread separation sırt ayırma
tread diameter sırt çapı
rear tread arka sırt
tread profile sırtı profili
tread brake sırt freni
step tread adım sırtı
wide tread geniş sırt
tread and riser sırtı ve yükseltici
tread bar sırt çubuğu
tread area sırt alanı
tread depth gauge diş derinliği göstergesi
tread act sırtı
turf tread çim sırtı
tread gently hafifçe basmak
tread through basmak
tread upon üzerine basmak
non-slip tread kaymaz sırt