i further certify

i further certify teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i further certify daha fazla sertifikalandırırım

i further certify terimi için benzer kelimeler ve anlamları

further certify daha fazla sertifikalandır
i further certify that daha da onaylarım
we further certify daha fazla sertifikalandırırız
and i further certify ve ayrıca onaylarım
further certify that ayrıca onayla
we further certify that bunu ayrıca onaylıyoruz
i further certify that to my knowledge bunu bildiğim kadarıyla doğrularım
7. i further certify 7. daha fazla sertifikalandırırım
y further certify daha fazla onayla
certify onaylamak
i hereby certify tasdik ederim
hereby certify tasdik etmek
do hereby certify tasdik mi
i certify onaylıyorum
i hereby certify that bunu onaylıyorum
i certify that bunu doğrularım
we hereby certify burada sertifikalandırıyoruz
certify and attest belgelendirmek ve onaylamak
i do hereby certify tasdik ederim
i certify under penalty of perjury aldatma cezası altında tasdik ederim
do hereby certify that bunu onayla
hereby certify that burada onayla
i certify to the best of my knowledge bilgimin en iyisini onaylarım
certify that onayla
which i certify for the record kayıt için sertifikalandırıyorum
does hereby certify belgelendirir mi
we hereby certify that işbu belge ile
we certify that bunu onaylıyoruz
self-certify kendini tasdik
we certify sertifikalandırıyoruz
i do hereby certify that bunu onayladım.
certify compliance uygunluğu belgelemek
i certify that the particulars detaylarını onaylıyorum
do certify sertifikalandırmak
i certify that i have reviewed incelediğimi onaylıyorum
certify only sadece sertifikalandır
shall certify sertifikalandırmak
i, the undersigned, certify ben, imzalı, tasdik
i certify that i have sahip olduğumu onaylarım
i, the undersigned, hereby certify ben, imzalı
hereby i certify burada onaylarım
certify to the best of my knowledge bildiğim kadarıyla onayla
this is to certify that the above named bu yukarıda belirtilen olduğunu onaylamak için
certify for tasdik etmek
certify under penalty of perjury aldatma cezası altında tasdik
i certify that i have read okuduğumu onaylarım
in order to certify sertifikalandırmak için
herby certify ot tasdik
is to certify that belgelendirmek
i certify that i am at least 13 years of age. en az 13 yaşında olduğumu onaylıyorum.