i will send you

i will send you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i will send you sana göndereceğim

i will send you terimi için benzer kelimeler ve anlamları

would you like me to send you sana göndermemi ister misin
if you would like us to send you an invoice by post, size posta yoluyla bir fatura göndermemizi isterseniz,
i send you you the file sana dosyayı gönderiyorum
i send you sana gönderirim
send you sana yolladım
could you send me bana gönderebilir misin
we will send you sana göndereceğiz
i send you attached sana ekliyorum
i send you a big hug sana kocaman bir sarılma gönderiyorum
can you send me bana gönderebilir misin
we send you seni gönderdik
send you back seni geri yolla
i will send them to you onları sana yollayacağım
we are pleased to send you size göndermekten memnuniyet duyuyoruz
i can send you sana gönderebilirim
you send me beni sen gönderdin
will send you sana göndereceğim
i hereby send you seni gönderiyorum
i send you enclosed seni ekliyorum
send it back to you sana geri gönder
i would appreciate it if you could send gönderirseniz sevinirim
i'll send you sana göndereceğim
send you attached ekli gönder
i would appreciate if you could send gönderebilirseniz sevinirim
i have send you sana gönderdim
i send you an email sana bir e-posta gönderirim
i will send you soon yakında sana göndereceğim
if you could send us eğer bize gönderebilirsen
i send you back seni geri gönderiyorum
we kindly ask you to send us nazikçe bize göndermenizi rica ediyoruz
i am pleased to send you sana göndermekten memnunum
can you please send lütfen gönderir misin
do you want me to send göndermemi ister misin
i send you a hug sana sarılıyorum
i'll send it to you sana göndereceğim
i send you my love sana aşkımı gönderiyorum
i would be grateful if you could send gönderirseniz minnettar olurum
i send you many kisses sana öpücükler yolluyorum
send you a confirmation email size bir onay e-posta göndermek
i send you my cv sana cv gönderiyorum
hereby i send you seni gönderiyorum
i am going to send you sana göndereceğim
send you a big hug sana büyük bir kucaklama gönder
we will send you an email size bir e-posta göndereceğiz
we can send you size gönderebiliriz
you could send me bana gönderebilirsin
i want to send you sana göndermek istiyorum
herewith i send you seni göndereceğim
we could send you sana gönderebiliriz
send you off seni göndermek