u lamba

u lamba teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u lamba sen lamba

u lamba terimi için benzer kelimeler ve anlamları

lamba lamba