i am aware that

i am aware that teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am aware that farkındayım