n getting better

n getting better teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n getting better n iyileşmek

n getting better terimi için benzer kelimeler ve anlamları

getting better and better daha iyi ve daha iyi olmak
is getting better and better daha iyi ve daha iyi oluyor
the secret of getting ahead is getting started ilerlemenin sırrı başlıyor
getting better daha iyi olmak
is getting better iyiye gidiyor
i'm getting better daha iyi oluyorum
keep getting better iyileşmeye devam et
i am getting better daha iyi oluyorum
keeps getting better daha iyi olmaya devam ediyor
it is getting better daha iyiye gidiyor
are getting better iyileşiyorlar
she is getting better o daha iyiye gidiyor
it's getting better daha iyi hale geliyor
things are getting better işler iyileşiyor
getting any better daha iyi olmak
getting better all the time her zaman daha iyi olmak
getting much better daha iyi olmak
i hope you getting better umarım iyileşirsin
was getting better iyileşiyordu
the weather is getting better hava daha iyi oluyor
everything is getting better her şey daha iyi oluyor
only getting better sadece iyileşmek
it keeps getting better daha iyi olmaya devam ediyor
is getting better every day her gün daha iyi oluyor
the best keeps getting better en iyisi daha iyi olmaya devam ediyor
just keep getting better sadece daha iyi olmaya devam et
is it getting better daha iyi mi oluyor
getting a better grip daha iyi bir kavrama elde etmek
better off getting daha iyi
i'm interested in getting to know you better. sizi daha iyi tanımakla ilgileniyorum.
the situation is getting better durum iyileşiyor
getting better soon yakında iyileşmek
my english is getting better ingilizcem iyileşiyor
getting to know better daha iyi tanımak
you're getting better daha iyi oluyorsun
was not getting better iyileşmiyordu
i hope you're getting better umarım iyileşirsin
getting better and worse daha iyi ve daha kötüye gitmek
getting the better of me benden daha iyi olmak
getting along better daha iyi geçinmek
just keeps getting better sadece daha iyi olmaya devam ediyor
getting the better of him ondan daha iyisini almak
they are getting better iyileşiyorlar
is getting better slowly yavaş yavaş iyileşiyor
it getting better daha iyi oluyor
getting better with age yaşla daha iyi olmak
keep on getting' better devam etmeye devam et & # 039; daha iyi
continue getting better iyileşmeye devam et
isn't getting any better daha iyi alamıyor
things are not getting better işler iyi gitmiyor