i will get back to you

i will get back to you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i will get back to you sana döneceğim

i will get back to you terimi için benzer kelimeler ve anlamları

get back back geri dön
get back to you sana döneceğim
i'll get back to you sana geri döneceğim
will get back to you sana geri dönüş yapacağız
we will get back to you asap en kısa sürede size geri dönüş yapacağız
i get back to you sana geri döneceğim
get you back seni geri getiririm
i will get back to you asap en kısa sürede size geri döneceğim
i will get back to you soon sana yakında geri döneceğim
let me get back to you bırak sana döneyim
get back to you asap en kısa zamanda size geri dönelim
we'll get back to you biz size geri döneceğiz
i will get back to you shortly kısa süre içinde sana dönüş yapacağım
we will get back to you shortly sana kısa zamanda geri dönüş yapacağız
get back to you soon yakında sana döneceğim
we will get back to you soon yakında size geri döneceğiz
get back to you shortly kısa zamanda size geri dönelim
you get back geri dön
get you back on track seni tekrar takip et
get you back on the road seni tekrar yola çıkar
did you get back geri döndün mü
and i will get back to you ve sana geri döneceğim
i'll get you back seni geri alacağım
will get back to you soon kısa zamanda sana geri döneceğim
i'll get back to you asap en kısa sürede size geri döneceğim
she will get back to you sana geri dönecek
get back in touch with you seninle tekrar temasa geçmek
i get back to you soon yakında sana döneceğim
i'll get back to you shortly kısa süre içinde size geri döneceğim
ll get back to you sana geri döneceğim
get back to you regarding sana geri döneyim
will then get back to you. o zaman sana geri döneceğim.
i did not get back to you sana geri dönmedim
get right back to you sana hemen geri dön
get back to you at the earliest en erken zamanda size geri dönelim
you can never get it back onu asla geri alamazsın
get straight back to you doğruca sana döneceğim
get back to you before sana daha önce döneceğim
will get back to you asap en kısa sürede size geri döneceğim
we will get right back to you size geri döneceğiz
get back with you seninle geri dön
i get back in touch with you seninle tekrar temasa geçiyorum
we'll get right back to you biz hemen size geri döneceğiz
you get it back geri alırsın
i will get back with you seninle geri döneceğim
she will get back to you as soon as possible en kısa sürede size geri dönecek
i get you back seni geri alıyorum
will get back to you shortly kısa zamanda size geri döneceğim
get you back in the game oyuna geri dönmen
we'll get back to you promptly biz derhal size geri döneceğiz