i am going to

i am going to teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am going to ben gidiyorum

i am going to terimi için benzer kelimeler ve anlamları

going going going gone gidiyor gidiyor gidiyor
when the going gets tough, the tough get going işler zorlaştığında, işler zorlaştığında
going, going, gone gidiyor gidiyor gitti
going going gidiyor gidiyor
i've been going going to gidiyorum
away-going crop uzak bitki
coming and going, have someone geliyor ve gidiyor, birileri var
coming or going, not know if one is geliyor ya da gidiyor, birinin olup olmadığını bilmiyorum
easy going uyumlu
easy-going uyumlu
have a good thing going iyi şeyler yapmak
have a lot going for iyi gitmek
have a thing going bir şey olmak
have going for one biri için gitmek
have something going bir şeyler olmak
heavy going ağır gidiş
know if one is coming or going birinin gelip gelmeyeceğini bilmek
not know whether one is coming or going birinin gelip gelmeyeceğini bilmiyorum
ocean-going okyanusa uygun
out-going dışına dönük
steady-going istikrarlı devam eden
get going devam et
go, goes, going git, gidiyor, gidiyor
going gidiyor
going down inme
going for one biri için gidiyor
going my way kendi yolumda gidiyorum
going on devam ediyor
going to gidiyor
going to jerusalem kudüs'e gidiyor
going train gidiş treni
going-over üzerinden gidiyor
got a thing going bir şeyler oluyor
going forward ileriye gidiyor
keep going devam et
going concern endişe duymak
going through geçiyor
what's going on neler oluyor
what is going on ne oluyor
going green yeşile gidiyor
going up yukarı gidiyor
how are you going nasıl gidiyor
how is going nasıl gidiyor
keep on going gitmeye devam et
going back geri gitmek
i'm going to ben gidiyorum
going strong güçlü olmak
as a going concern bir endişe olarak
keep it going devam et
going away gidiyor