i believe that

i believe that teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i believe that buna inanıyorum

i believe that terimi için benzer kelimeler ve anlamları

believe inanmak
believe it or not inan ya da inanma
believe one's ears birinin kulağına inan
make believe inandırmak
make-believe inandırmak
you better believe it inansan iyi edersin
you'd better believe it inansan iyi olur
believe in yourself kendine inan
i believe inanıyorum
we believe inanıyoruz
strongly believe güçlü inanç
i can't believe it inanamıyorum
believe in your dreams hayallerinize inanıyorum
i don't believe it inanmıyorum
verily believe kesinlikle inan
we believe that inanıyoruz
i believe in you sana inanıyorum
firmly believe kararli bir sekilde inanmak
i strongly believe şiddetle inanıyorum
i want to believe inanmak istiyorum
i do believe inanıyorum
hard to believe inanması zor
believe that buna inan
reason to believe inanmak için sebep
led to believe inanmaya götürdü
believe in myself kendine inanmak
i firmly believe kesin olarak inanıyorum
truly believe içtenlikle inanmak
we strongly believe şiddetle inanıyoruz
come to believe inanmak için gel
believe the hype yutturmaca inan
lead to believe inanmak
they believe inanıyorlar
i couldn't believe my eyes gözlerime inanamadım
believe in god tanrıya inanmak
reasons to believe inanmak için sebepler
do you believe inanıyor musun
believe in you sana inanıyorum
came to believe inanmaya geldim
don't believe the hype yutturmacaya inanma
i truly believe gerçekten inanıyorum
has reason to believe inanmak için bir nedeni var
i strongly believe that şiddetle inanıyorum
i verily believe kesinlikle inanıyorum
i can't believe my eyes gözlerime inanamıyorum
you believe inan
it's hard to believe inanması zor
believe or not ister inan ister inanma
we firmly believe sıkıca inanıyoruz
some people believe bazı insanlar inanır