i enjoy

i enjoy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i enjoy eğlenirim

i enjoy terimi için benzer kelimeler ve anlamları

enjoy o enjoy it tadını çıkar o tadını çıkar
enjoy keyfini çıkarın
re-enjoy yeniden zevk
enjoy yourself iyi eğlenceler
enjoy life hayatın tadını çıkar
enjoy your day iyi günler
enjoy your meal afiyet olsun
enjoy your holidays iyi tatiller
enjoy your stay kaldınız
enjoy the ride sürüş keyfi
enjoy your weekend haftasonunun tadını çıkar
enjoy your life hayatın tadını çıkar
enjoy your trip yolculuğun tadını çıkar
enjoy of zevk almak
enjoy the weekend haftasonunun keyfini çıkar
enjoy the little things küçük şeylerden zevk al
enjoy the moment anın tadını çıkar
hope you enjoy beğeneceğinizi umuyoruz
enjoy your time keyfine bak
enjoy a lot çok eğlenmek
did you enjoy eğlendin mi
enjoy the day günün keyfini çıkar
enjoy success başarının tadını çıkar
just enjoy it sadece tadını çıkar
enjoy your vacation tatilinin tadını çıkar
enjoy with zevk al
enjoy myself iyi eğlenceler
enjoy yourselves keyfine bak
enjoy themselves zevk al
enjoy the party partinin tadını çıkar
enjoy reading okumanın tadını çıkar
enjoy the holidays tatilin tadını çıkar
enjoy the trip iyi yolculuklar
enjoy it so much çok zevk al
enjoy the time zamanın tadını çıkar
would enjoy zevk alırdım
enjoy the summer yaz tadını
enjoy ourselves zevk al
enjoy the view manzaranın tadını çıkar
enjoy rights haklardan yararlan
enjoy oneself keyif al
enjoy the benefits yardımlardan yararlan
fully enjoy tamamen zevk
you will enjoy eğleneceksin
enjoy doing yapmanın tadını çıkar
enjoy the most en çok zevk al
enjoy every moment her anın tadını çıkart
really enjoy gercekten eğlenceli
i would enjoy zevk alırdım
enjoy your tadını çıkarın