i enjoy

i enjoy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i enjoy eğlenirim