i also

i also teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı