a set

a set teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı