i am so sorry

i am so sorry teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am so sorry çok üzgünüm

i am so sorry terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i'm so sorry o i sorry çok üzgünüm o üzgünüm
i'm sorry i'm so sorry üzgünüm çok üzgünüm
sorry sorry i am üzgünüm özür dilerim
better safe than sorry eşeği sağlam kazığa bağlamak
sorry afedersiniz
sorry for the delay gecikme için üzgünüm
sorry for the inconvenience rahatsızlıktan dolayı özür dileriz
i am sorry üzgünüm
sorry for için üzgünüm
i'm sorry özür dilerim
sorry to bother you sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim
so sorry çok üzgünüm
we are sorry üzgünüz
i'm so sorry çok üzgünüm
sorry about üzgünüm
i'm sorry for you senin için üzgünüm
feel sorry üzgünüm
sorry for any inconvenience herhangi bir rahatsızlık için özür dilerim
i am very sorry çok üzgünüm
sorry i don't understand üzgünüm anlamadım
sorry for the confusion karışıklık için özür dilerim
sorry about that bunun için üzgünüm
i am sorry for için özür dilerim
feel sorry for için üzülüyorum
sorry for bothering you seni rahatsız ettiğim için özür dilerim
sorry to hear that bunu duyduğuma üzüldüm
i'm really sorry gerçekten üzgünüm
i am sorry that üzgünüm ki
i am really sorry gerçekten üzgünüm
i'm sorry for için üzgünüm
i'm sorry to hear that bunu duyduğuma üzüldüm
sorry to hear duyduğumuz için üzgünüz
i am sorry for the delay gecikme için üzgünüm
very sorry çok üzgünüm
sorry i'm late üzgünüm geciktim
sorry for that bunun için özür dilerim
sorry again tekrar özür dilerim
i'm very sorry çok üzgünüm
we are very sorry çok üzgünüz
sorry to bother rahatsız ettiğim için özür dilerim
sorry to bother you again sizi tekrar rahatsız ettiğim için özür dilerim
sorry for your loss kaybın için üzgünüm
be sorry üzgün ol
sorry for not için üzgünüm
sorry for the late geç kaldığım için üzgünüm
sorry to disturb you rahatsız ettiğim için üzgünüm
i'm sorry for the delay gecikme için üzgünüm
i am sorry to hear that bunu duyduğuma üzüldüm
we are sorry for the inconvenience rahatsızlıktan dolayı özür dileriz
i'm sorry to hear duyduğuma üzüldüm