a few years ago

a few years ago teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a few years ago birkaç yıl önce

a few years ago terimi için benzer kelimeler ve anlamları

few years ago bir kaç yıl önce
just a few years ago sadece birkaç yıl önce
since a few years ago birkaç yıldan beri
only a few years ago sadece birkaç yıl önce
until a few years ago birkaç yıl öncesine kadar
since few years ago birkaç yıldan beri
from a few years ago birkaç yıl önce
up until a few years ago birkaç yıl öncesine kadar
from few years ago birkaç yıl önce
compared to a few years ago birkaç yıl öncesine kıyasla
a few hundred years ago birkaç yüz yıl önce
even just a few years ago bir kaç yıl önce bile
wrote a few years ago birkaç yıl önce yazdı
just a few 40 years ago sadece birkaç 40 yıl önce
a few years ago i saw birkaç yıl önce gördüm
than just a few years ago sadece birkaç yıl önce
just few years ago sadece birkaç yıl önce
as recently as a few years ago birkaç yıl önce olduğu gibi
started a few years ago birkaç yıl önce başladı
a few short years ago birkaç kısa yıl önce
even a few years ago birkaç yıl önce bile
a few years ago i thought birkaç yıl önce düşündüm
than few years ago birkaç yıl önce
moved a few years ago birkaç yıl önce taşındı
ago ago önce
a long time ago ago uzun zaman önce
a few days ago birkaç gün önce
a few weeks ago birkaç hafta önce
few days ago birkaç gün önce
a few months ago birkaç ay önce
a few minutes ago birkaç dakika önce
few months ago birkaç ay önce
few weeks ago birkaç hafta önce
few minutes ago bir kaç dakika önce
few time ago birkaç zaman önce
a few time ago birkaç zaman önce
a few decades ago birkaç on yıl önce
a few hours ago birkaç saat önce
just a few weeks ago sadece birkaç hafta önce
a few moments ago birkaç dakika önce
since a few days ago birkaç gün önce
a few seconds ago bir kaç saniye önce
just a few months ago sadece birkaç ay önce
just a few minutes ago sadece birkaç dakika önce
a few month ago birkaç ay önce
just a few days ago sadece birkaç gün önce
a few nights ago birkaç gece önce
few moments ago birkaç dakika önce
just few days ago sadece birkaç gün önce
few hours ago birkaç saat önce