i told you

i told you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i told you sana söylemiştim

i told you terimi için benzer kelimeler ve anlamları

told you that i love you seni sevdiğimi söyledim
you remember i told you hatırladım sana söyledim
i told you you sana söyledim
do you remember what i told you once? sana bir kere söylediğimi hatırlıyor musun?
i told you so sana söylemiştim
as i told you sana söylediğim gibi
told you sana söyledim
you told me sen bana söyledin
as i told you before sana daha önce söylediğim gibi
i told you about sana bahsettiğim
told you so sana söylemiştim
who told you sana kim söyledi
you told us bize söyledin
i should have told you sana söylemeliydim
i have told you sana söyledim
i told you that sana söyledim
i already told you ben zaten söyledim
like i told you sana söylediğim gibi
you told me about bana bahsettin
what if i told you peki ya sana .... söyleseydim
as i have told you sana söylediğim gibi
you told me that bunu bana sen söyledin
i had told you sana söylemiştim
we told you sana söylemiştik
told you about sana bahsetti
i told you earlier sana daha önce söyledim
i was told you sana söylendi
he told you o sana söyledi
i would have told you sana söylerdim
i never told you sana hiç söylemedim
i told you already sana söylemiştim
you are told that sana söylendi
have i ever told you sana hiç söyledim mi
have i told you sana söyledim mi
as we told you sana söylediğimiz gibi
i have already told you sana zaten söyledim
i told you not sana olmadığını söyledim
have i told you lately sana son zamanlarda söyledim mi
told you before sana daha önce söylemiştim
as i already told you sana söylediğim gibi
as told you sana söylendiği gibi
should have told you sana söylemeliydim
you told söyledin
would have told you sana söylerdim
you had told me bana söylemiştin
i just told you sadece sana söyledim
as i told you earlier sana daha önce söylediğim gibi
i haven't told you sana söylemedim
i told you to leave ayrılmanı söyledim
as i told you yesterday dün söylediğim gibi