l have my face

l have my face teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l have my face yüzüm var

l have my face terimi için benzer kelimeler ve anlamları

face to face yüz yüze
face-to-face yüz yüze
face to face meeting yüz yüze görüşme
come face to face yüz yüze gelmek
face to face interview yüz yüze görüşme
face to face training yüz yüze eğitim
face to face communication yüz yüze iletişim
meet face to face yüz yüze görüşmek
face-to-face contact yüz yüze temas
come face to face with yüz yüze gelmek
talk face to face yüz yüze konuşmak
face to face interaction yüzyüze iletişim
face to face conversation yüz yüze görüşme
face-to-face learning yüz yüze öğrenme
face to face visit yüz yüze ziyaret
face to face course yüz yüze kurs
face to face sales yüz yüze satışlar
face-to-face discussion yüz yüze tartışma
talking face to face yüz yüze konuşmak
face-to-face networking yüz yüze ağ
face to face session yüz yüze oturum
face to face dimension yüz yüze boyut
face to face dialogue yüz yüze diyalog
bring face to face yüz yüze getirmek
met face to face yüz yüze tanıştı
meeting face to face yüz yüze görüşme
face to face with yüz yüze
came face-to-face yüz yüze geldi
face-to-face teaching yüz yüze öğretim
face-to-face events yüz yüze olaylar
face to face service yüz yüze hizmet
face-to-face advice yüz yüze tavsiye
comes face to face yüz yüze gelir
stand face to face yüz yüze durmak
speak face to face yüz yüze konuşmak
face-to-face marketing yüz yüze pazarlama
non-face-to-face olmayan yüz yüze
face-to-face interpreting yüz yüze çeviri
face to face class yüz yüze sınıf
face to face survey yüz yüze anket
face-to-face workshop yüz yüze atölye
coming face to face yüz yüze gelecek
face to face encounter yüz yüze görüşme
face a face yüzleşmek
face to face talks yüz yüze görüşmeler
face-to-face basis yüz yüze baz
face to face business yüz yüze iş
face-to-face presentation yüz yüze sunum
from face to face yüz yüze
face-to-face support yüz yüze destek