i miss u so much

i miss u so much teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i miss u so much seni çok özledim

i miss u so much terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i miss you so much much seni çok özledim
miss much çok özlemek
i miss you so much seni çok özledim
miss you so much seni çok özledim
i miss you very much seni çok özledim
we miss you so much seni çok özlüyoruz
i will miss you so much seni çok özleyeceğim
how much i miss you seni ne kadar özledim
i miss you so much my love seni çok özledim aşkım
i miss so much çok özledim
miss so much çok özledim
i miss her so much onu çok özlüyorum
how much i miss ne kadar özledim
miss u so much seni çok özledim
we miss you so much my love. seni çok özlüyor aşkım
i miss him so much ben onu çok özledim
i miss them so much onları çok özledim
miss you very much seni çok özledim
we miss you much my love seni çok özlüyor aşkım
we i miss you so much seni çok özledim
i miss much çok özlüyorum
i miss her very much onu çok özlüyorum
we will miss you so much seni çok özleyeceğiz
i miss him so so much onu çok özledim
miss out on so much çok özlüyorum
i miss u very much seni çok özledim
we will miss you so, so much. seni çok özleyeceğiz.
we miss much! çok özledik!
we will miss you so much until our next trip bir sonraki gezimize kadar seni çok özleyeceğiz
thank you very much miss çok teşekkür ederim bayan
i miss very much çok özlüyorum
i miss you so so much seni çok özledim
miss you so so much seni çok özledim
miss u very much seni çok özledim
y miss you so much seni çok özledim
i miss him very much onu çok özledim
i miss so you much seni çok özledim
much, much more çok çok fazla
and much much more ve çok daha fazlası
much, much çok çok
much, much later çok, çok sonra
need much, much more daha fazlasına ihtiyacım var
so much so much çok çok çok
i love you so much much seni çok seviyorum
much better much more çok daha iyi çok daha fazla
we need much, much more daha fazlasına ihtiyacımız var
has grown much, much worse çok, çok daha kötüleşti
much,much bigger çok, çok daha büyük
a miss is as good as a mile bir bayan bir mil kadar iyidir
air miss hava özledim