i rest my case

i rest my case teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i rest my case sözümü bitirdim