t heads

t heads teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t heads reklamlar

t heads terimi için benzer kelimeler ve anlamları

heads and deputy heads of intelligence başkanlar ve istihbarat başkanları
butt heads popo kafaları
cross-heads çapraz baş
dick-heads sik kafaları
heads kafaları
heads or tails yazı tura
heads will roll kafalar yuvarlanacak
heads-up dikkat et
heads-up display heads-up display
put heads together kafaları bir araya getirmek
put our heads together kafalarımızı bir araya getirmek
put their heads together kafalarını bir araya getirmek
two heads are better than one bir elin nesi var iki elin sesi var
heads up dikkat et
heads of state devlet başkanları
heads of agreement anlaşma başkanları
heads of terms terim başkanları
talking heads konuşan kafalar
turn heads kafaları çevir
thanks for the heads up kafalar için teşekkürler
a heads up bir kafa
heads up display ekranlar
heads of government hükümet başkanları
turning heads dönüm kafaları
give a heads up vazgeçmek
heads down başlar aşağı
just a heads up sadece bir kafa
butting heads sınır kafalar
heads of state and government devlet ve hükümet başkanları
heads and tails yazı tura
give heads up vazgeçmek
heads off kaçmak
heads of households hane reisi
mushroomed heads mantarlı kafalar
scratching their heads kafalarını tırmalamak
give you a heads up sana bir şey ver
heads of claim iddia başkanları
shook their heads başlarını salladı
heads of delegations delegasyon başkanları
foreign heads of state yabancı devlet başkanları
heads of departments bölüm başkanları
heads of companies şirket başkanları
getting their heads down kafalarını aşağı çekmek
cooler heads soğutucu kafaları
heads of agencies acente başkanları
heads turned kafaları döndü
heads for için kafaları
over our heads başımızın üstünde
heads of loss kayıp başkanları
get their heads around kafalarını karıştırmak