a long time

a long time teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a long time uzun zaman

a long time terimi için benzer kelimeler ve anlamları

long long time çok uzun zaman
for a long long time uzun süredir
a long long time ago çok uzun zaman önce
long long time ago uzun uzun zaman önce
a long long time uzun zaman
it took a long long time uzun zaman aldı
once upon a time long, long ago bir zamanlar uzun zaman önce
for the first time in a long time uzun zamandır ilk defa
first time in a long time uzun zamandır ilk defa
time time time zaman zaman zaman
long long ago uzun uzun zaman önce
long long-dated uzun uzun tarihli
goes a long long way çok uzun bir yol gidiyor
long, long fight uzun, uzun kavga
long, long rainy days uzun, uzun yağmurlu günler
long e, long a uzun e uzun
life long long term uzun ömürlü
long time no see uzun zamandır görüşemedik
for a long time uzun zamandır
long time uzun zaman
a long time ago uzun zaman önce
long time ago uzun zaman önce
take a long time uzun zaman sürecek
long lead time uzun teslim süresi
it has been a long time uzun zaman olmuştu
in a long time uzun zaman içinde
over a long period of time uzun bir süre boyunca
such a long time çok uzun süre
long time no see you seni görmeyeli uzun zaman oldu
how long time ne zamandır
long period of time uzun süre
for long time uzun zamandır
for a very long time çok uzun zamandır
long periods of time uzun süre
it takes a long time bu uzun zaman alır
after a long time uzun bir süre sonra
it has been a long time since uzun zamandan beri
took a long time uzun bir zaman aldı
for a long period of time uzun süre
last a long time uzun sürebilir
for such a long time uzun zamandır
for a long time to come uzun zamandır gelecek
a long time coming uzun zamandır geliyor
takes a long time uzun zaman alır
for a long time now uzun süredir
over a long time uzun zamandır
quite a long time oldukça uzun bir zaman
over long periods of time uzun süre boyunca
very long time çok uzun zaman
long time coming uzun zamandır geliyor