a bunch of

a bunch of teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a bunch of bir demet