u look so hot

u look so hot teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u look so hot çok ateşli görünüyorsun

u look so hot terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hot hot hot sıcak sıcak
hot hot sıcak sıcak
keep hot foods hot sıcak yiyecekleri sıcak tutmak
hot, hot, ground sıcak, sıcak, toprak
,hot-drawn,or hot-extruded , sıcak çekilmiş veya sıcak çekilmiş
look hot ateşli gözükmek
hot look sıcak bakış
look so hot çok sıcak görünmek
hot new look sıcak yeni görünüm
i look hot ateşli görünüyorum
look look up bak bak
what to look look for neye bakmalı
look look like benziyor bak
blow hot and cold sıcak ve soğuk
cat on a hot tin roof sıcak teneke çatısında kedi
crash-hot çarpışma sıcak
drop like a hot potato patates gibi bırak
full of hot air sıcak hava dolu
hot sıcak
hot air sıcak hava
hot and bothered sıcak ve rahatsız
hot and heavy sıcak ve ağır
hot as blazes cila gibi sıcak
hot bed sıcak yatak
hot buttered rum sıcak tereyağlı rum
hot button sıcak düğme
hot cake sıcak kek
hot cap sıcak kapak
hot cockles sıcak cockles
hot cold-working sıcak soğuk çalışma
hot corner sıcak köşe
hot cross bun haç
hot dogger sıcak dogger
hot fence sıcak çit
hot flash sıcak flaş
hot flush sıcak floş
hot jupiter sıcak jüpiter
hot key kısayol tuşu
hot lick sıcak yalamak
hot light sıcak ışık
hot line sıcak hat
hot link sıcak bağlantı
hot mess sıcak karışıklık
hot metal sıcak metal
hot mic sıcak mikrofon
hot money sıcak para
hot number sıcak numara
hot off the press bası kapalı
hot on sıcak
hot pack sıcak paket