a matter of

a matter of teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a matter of meselesi