i am very happy

i am very happy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am very happy çok mutluyum

i am very happy terimi için benzer kelimeler ve anlamları

very very very happy çok çok çok mutlu
very happy happy çok mutlu mutlu
very very happy çok çok mutlu
i am so very very happy çok çok çok mutluyum
i'm very very happy çok mutluyum
i am very very happy çok çok mutluyum
today very very happy bugün çok çok mutlu
best wishes for a happy christmas and a happy new year mutlu bir noel ve mutlu bir yeni yıl için en iyi dileklerimle
happy christmas and a happy new year mutlu noeller ve mutlu yıllar
happy christmas and happy new year mutlu noeller ve mutlu yeni yıl
happy so happy mutlu çok mutlu
happy holidays and happy new year mutlu bayramlar ve mutlu yıllar
be happy so happy mutlu ol çok mutlu
when you're happy i'm happy ne zaman mutlu olursun ben mutluyum
have a happy happy day mutlu bir gün geçir
happy a happy summer mutlu mutlu bir yaz
happy holidays and a happy new year mutlu bayramlar ve mutlu bir yeni yıl
i am very very very ben çok çok çok
very happy çok mutlu
i'm very happy çok mutluyum
i would be very happy çok mutlu olurum
i am very happy for you senin için çok mutluyum
we are very happy çok mutluyuz
i was very happy çok mutluydum
we would be very happy çok mutlu oluruz
i'm so very happy çok mutluyum
very happy for you senin için çok mutluyum
i am very happy about çok mutluyum
i am very happy with ile çok mutluyum
we were very happy çok mutluyduk
she was very happy çok mutluydu
i'm very happy for you senin için çok mutluyum
i feel very happy çok mutlu hissediyorum
i very happy çok mutluyum
very happy birthday mutlu yıllar
i am very happy that çok mutluyum ki
very happy new year çok mutlu yıllar
i wish you a very happy birthday sana mutlu bir doğum günü diliyorum
i am very happy for için çok mutluyum
i am very happy to be here burada olduğum için çok mutluyum
so very happy çok mutlu
i will be very happy çok mutlu olacağım
a very happy birthday çok mutlu bir doğum günü
is very happy çok mutlu
will be very happy çok mutlu olacak
i was very happy to hear from you senden haber aldığım için çok mutlu oldum
i'm very happy to come geldiğim için çok mutluyum
we are very happy to hear from you sizden haber almaktan çok mutluyuz
very happy day çok mutlu günler
a very happy christmas çok mutlu bir noel