m-pleating

m-pleating teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı