t direct employees

t direct employees teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t direct employees t doğrudan çalışanlar

t direct employees terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hotel employees and restaurant employees international otel çalışanları ve restoran çalışanları uluslararası
direct employees doğrudan çalışanlar
away from direct direct sunlight doğrudan güneş ışığından uzak
employees çalışanlar
fellow employees diğer çalışanlar
hourly employees saatlik çalışanlar
eligible employees uygun çalışanlar
key employees kilit çalışanlar
number of employees çalışan sayısı
salaried employees maaşlı çalışanlar
frontline employees ön sıra calisanlari
non-exempt employees muaf olmayan çalışanlar
engage employees çalışanları meşgul etmek
empower employees çalışanları güçlendirmek
individual employees bireysel çalışanlar
dedicated employees özel çalışanlar
field employees saha çalışanları
existing employees mevcut çalışanlar
officers and employees memurlar ve çalışanlar
management employees yönetim çalışanları
covered employees kapalı çalışanlar
qualified employees nitelikli çalışanlar
relevant employees ilgili çalışanlar
skilled employees yetenekli çalışanlar
union employees sendika çalışanları
employees share scheme çalışanların paylaşım planı
retain employees çalışanları tutmak
compensation of employees çalışanların tazminatı
retail employees perakende çalışanlar
employees are encouraged çalışanlar teşvik edilir
expatriate employees gurbetçi çalışanları
managerial employees yönetim çalışanları
empowered employees yetkili çalışanlar
federal employees federal çalışanlar
mobile employees mobil çalışanlar
transfer of employees çalışanların devri
long-term employees uzun vadeli çalışanlar
blue collar employees mavi yakalı çalışanlar
craft employees zanaat çalışanları
managing employees çalışanları yönetmek
service employees international union hizmet çalışanları uluslararası birliği
solicitation of employees çalışanların talebi
affected employees etkilenen çalışanlar
transferring employees çalışanların transferi
all employees tüm çalışanlar
white collar employees beyaz yakalı çalışanlar
employees benefits çalışanlara sağlanan faydalar
line employees hat çalışanları
clerical employees büro çalışanları
transferred employees devredilen çalışanlar