i am excited

i am excited teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am excited heyecanlıyım

i am excited terimi için benzer kelimeler ve anlamları

excited heyecanlı
excited state heyecanlı devlet
self-excited kendinden tahrikli
excited about hakkında heyecanlı olmak
get excited heyecanlanmak
i'm excited heyecanlıyım
we are excited heyecanlıyız
i'm so excited çok heyecanlıyım
i am so excited çok heyecanlıyım
so excited çok heyecanlı
i am very excited çok heyecanlıyım
very excited çok heyecanlı
we are very excited çok heyecanlıyız
excited for için heyecanlı
i'm very excited çok heyecanlıyım
i am excited about heyecanlıyım
get excited about heyecanlanmak
is excited heyecanlı
to be excited heyecanlı olmak
we are excited about hakkında heyecanlıyız
excited with ile heyecanlı
excited to announce duyurmaktan heyecanlı
i was excited heyecanlıydım
we are excited to announce duyurmaktan heyecan duyuyoruz
really excited gerçekten heyecanlı
are you excited heyecanlı mısın
excited to see görmek için heyecanlı
getting excited heyecanlanmak
we are so excited çok heyecanlıyız
very excited about hakkında çok heyecanlı
i am very excited about çok heyecanlıyım
are excited heyecanlı
be excited about heyecanlanmak
i'm excited about hakkında heyecanlıyım
become excited heyecanlanmak
feeling excited heyecanlı hissetmek
is excited to announce duyurmaktan heyecanlı
extremely excited aşırı heyecanlı
we're excited heyecanlıyız
feel excited heyecanlı hissetmek
i get excited heyecanlandım
we were excited biz heyecanlıydık
got excited heyecanlanmak
we are very excited about çok heyecanlıyız
excited about the future gelecek için heyecanlı
i'm excited for için heyecanlıyım
i am excited to see görmek için heyecanlıyım
i feel excited heyecanlandım
overly excited aşırı heyecanlı
i was so excited çok heyecanlanmıştım