k-babs

k-babs teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-babs k-babs

k-babs terimi için benzer kelimeler ve anlamları

babs babs