c-17 cargo plane

c-17 cargo plane teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c-17 cargo plane c-17 kargo uçağı

c-17 cargo plane terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cargo plane kargo uçağı
plane cargo uçak kargo
addison's clinical plane addison klinik düzlemi
badger plane porsuk uçağı
bead plane boncuk uçağı
bedding plane yatak düzlemi
block plane blok düzlemi
canthomeatal plane canthomeatal düzlem
cartesian plane kartezyen uçağı
compass plane pusula düzlemi
complex plane karmaşık düzlem
convexo-plane dışbükey-düzlemi
coronal plane koronal düzlem
datum plane referans noktası
dovetail plane kırlangıç uçağı
equatorial plane ekvatoral düzlem
extended complex plane genişletilmiş karmaşık düzlem
fault plane fay düzlemi
focal plane odak düzlemi
focal-plane shutter odak düzlemi deklanşörü
fore plane ön düzlem
frankfort horizontal plane frankfort yatay düzlem
frankfort plane frankfort uçağı
frontal plane ön düzlem
galactic plane galaktik düzlem
half-plane yarı düzlem
horizontal plane yatay düzlem
inclined plane eğik düzlem
interspinal plane kesişme düzlemi
intertubercular plane intertuberküler düzlem
jack plane kriko düzlemi
jet plane jet uçağı
jointer plane jointer uçağı
lateral plane yanal düzlem
london plane londra uçağı
main plane ana uçak
median plane medyan düzlemi
middle plane orta düzlem
midsagittal plane orta yaşlı uçak
molding plane kalıplama düzlemi
nuchal plane en düşük düzlem
orbital plane yörünge düzlemi
osculating plane osculating uçak
pelvic plane of greatest dimensions en büyük boyutlardaki pelvik düzlem
pelvic plane of inlet pelvik giriş düzlemi
pelvic plane of least dimensions en küçük boyutlarda pelvik düzlem
pelvic plane of outlet pelvik çıkış düzlemi
pickaback plane pikap uçağı
picture plane resim uçağı
pitch plane adım düzlemi