i expect

i expect teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i expect bekliyorum, umuyorum