p.c.d. hole pattern

p.c.d. hole pattern teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı