g-tube contact

g-tube contact teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-tube contact g tüp teması

g-tube contact terimi için benzer kelimeler ve anlamları

tube-to-tube boru için tüp
tube to tube plate tüpten tüp plakasına
contact tube temas tüpü
make contact break contact temas ara temas kurmak
contact contact breaker iletişim kontak kesici
acorn tube meşe palamudu tüpü
ampulla of uterine tube rahim tüpü ampulla
auditory tube işitme borusu
beam-power tube ışın gücü borusu
boob tube göğüs borusu
bourdon-tube gauge bourdon tüpü göstergesi
bronchial tube bronşiyal tüp
camera tube kamera tüpü
capillary tube kılcal boru
cathode-ray tube katot ışınlı tüp
combustion tube yanma borusu
conjugation tube konjugasyon tüpü
coolidge tube coolidge tüpü
crookes tube dolandırıcı tüp
discharge tube deşarj tüpü
dissector tube disektör tüpü
down the tube tüpün aşağısında
draft tube taslak tüp
drainage tube drenaj borusu
drift tube sürüklenme borusu
electron tube elektron tüpü
electron-ray tube elektron ışını tüpü
endobronchial tube endobronşiyal tüp
endotracheal tube endotrakeal tüp
eustachian tube östaki borusu
extension tube uzatma borusu
fallopian tube fallop tüpü
feeding tube besleme borusu
fire-tube boiler alev borulu kazan
floral tube çiçek tüp
hot-cathode tube sıcak-katot tüpü
image tube görüntü tüpü
infundibulum of uterine tube rahim tüpünün infundibulum
inner tube iç tüp
isthmus of auditory tube işitsel tüp isthmus
isthmus of uterine tube rahim tüpü isthmus
kundt tube kundt tüpü
lenard tube lenard tüpü
levin tube levin tüpü
lighthouse tube deniz feneri tüpü
mailing tube posta borusu
malpighian tube malpighian tüpü
miller-abbott tube miller-abbott tube
nasogastric tube nazogastrik tüp
nasotracheal tube nazotrakeal tüp