l is over limit.

l is over limit. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l is over limit. l limitin üstünde.

l is over limit. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

over over over and over again tekrar tekrar tekrar tekrar
drive over the speed limit hız sınırını aşmak
go over the limit sınırı aşmak
over the speed limit hız sınırının üstünde
go over the speed limit hız sınırını aşmak
over the alcohol limit alkol limitinin üstünde
current over limit limiti aşan akım
limit over sınırlamak
reach over the limit sınırı aşmak
over a certain limit belirli bir sınırın üstünde
go over your credit limit kredi limitini aşmak
just over the limit sınırın hemen üstünde
over your limit sınırının üstünde
account over-limit hesap limiti
over 190-day limit 190 günlük limitin üzerinde
over the floor limit kat sınırı
it's never over till it's over bitene kadar asla bitmez & # x27;
over and over tekrar ve tekrar
over and over again tekrar tekrar
repeat over and over tekrar tekrar tekrarla
over voltage over current aşırı gerilim aşırı akım
over an over again tekrar tekrar
this over and over bu tekrar tekrar
think over and over tekrar tekrar düşün
see over and over tekrar ve tekrar görmek
appear over and over tekrar tekrar ortaya çıkmak
asked over and over tekrar tekrar sordu
the same thing over and over aynı şey tekrar tekrar
plays over and over tekrar tekrar oynuyor
came back over and over again tekrar tekrar geldi
roll-over and tip-over devrilme ve devrilme
tell me over and over bana tekrar tekrar söyle
over-over exaggerated abartılı abartılı
carry over over devralmak
enter over and over again tekrar tekrar girin
something i hear over and over tekrar tekrar duyduğum bir şey
proven itself over and over kendini tekrar tekrar kanıtladı
played over and over tekrar tekrar oynadı
same over and over again tekrar tekrar aynı
to read over over üzerinden okumak
happening over and over tekrar tekrar oluyor
the same story over and over again aynı hikaye tekrar tekrar
are repeated over and over tekrar tekrar tekrar edilir
it is over over bitti
over over any claim or matter herhangi bir hak talebinde veya meselede
playing it over and over tekrar tekrar oynamak
proved over and over again tekrar tekrar kanıtladı
ones over and over again tekrar tekrar olanlar
come back over and over again tekrar tekrar gel
cash limit nakit limiti