l go to bed at 10.30 p.m.

l go to bed at 10.30 p.m. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı