i will keep you posted

i will keep you posted teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i will keep you posted seni haberdar edeceğim

i will keep you posted terimi için benzer kelimeler ve anlamları

keep you posted seni haberdar et
i'll keep you posted sizi bilgilendirmeye devam edeceğim
we will keep you posted sizi haberdar edicez
i keep you posted seni haberdar ediyorum
will keep you posted seni haberdar edecek
we keep you posted sizi haberdar ediyoruz
keep you posted about seni haberdar et
we'll keep you posted sizi haberdar edeceğiz
i will keep you posted as soon seni en kısa sürede haberdar edeceğim
we will keep you posted on our progress sizi ilerlememizden haberdar edeceğiz
shall keep you posted seni haberdar edecek
we will keep you posted on the status sizi durumdan haberdar edeceğiz
i will keep you posted with seni haberdar edeceğim
and keep you posted ve seni haberdar et
i shall keep you posted seni haberdar edeceğim
we will keep you posted on our progress as we move forward ilerlemeye devam ederken ilerlememizi size bildirmeye devam edeceğiz
we will keep you posted on further developments sizi daha ileri gelişmelerden haberdar edeceğiz
i will keep you posted on further seni daha fazla bilgilendirmeye devam edeceğim
keep you posted on any news herhangi bir haberden haberdar ol
i will keep you posted on our progress. sizi ilerlememizden haberdar edeceğim.
i'll keep you posted about sizi haberdar etmeye devam edeceğim
keep posted haberdar edilmek
keep me posted bana bilgi vermeye devam edin
keep us posted bizi haberdar et
please keep us posted lütfen bizi haberdar et
i will keep posted haberdar olacağım
keep posted about haberdar olmak
keep posted with haberdar olmak
we keep posted biz haberdar oluruz
keep them posted onları haberdar et
keep u posted seni haberdar et
keep sb posted birini haberdar et
keep yourself posted kendini haberdar et
and keep us posted ve bizi haberdar et
i will keep u posted seni haberdar edeceğim
keep posted about details detaylardan haberdar olmak
we'll keep posted yayınlanmaya devam edeceğiz
will keep everyone posted. herkesi haberdar tutacak.
keep your posted haberi tut
keep posted about news haberlerden haberdar olmak
we will keep posted biz haberdar olacağız
you posted yayınladın
keeping you posted seni haberdar etmek
i will continue keeping you posted seni haberdar etmeye devam edeceğim
is posted on you tube senin tüpte yayınlanmıştır
you can change documents that have already been posted önceden kaydedilmiş belgeleri değiştirebilirsiniz
posted gönderildi
sign-posted -imzalamak gönderildi
will be posted gönderilmiş olacak
date posted yayınlanan tarih