n forum page when it is your birthday.

n forum page when it is your birthday. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n forum page when it is your birthday. n forum sayfası doğum gününüz olduğunda.

n forum page when it is your birthday. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

page by page sayfa sayfa
page after page sayfadan sonraki sayfa
page up and page down. sayfa yukarı ve sayfa aşağı.
from page to page sayfadan sayfaya
move from page to page sayfadan sayfaya taşı
from page 1 to page sayfa 1'den sayfaya
page by page basis sayfa bazında sayfa
on a page by page basis sayfa bazında sayfa bazında
turning page by page sayfa sayfa çevirme
vary from page to page sayfadan sayfaya değişebilir
when is your birthday doğum günün ne zaman
your birthday doğum günün
for your birthday doğum günün için
thank you for your birthday wishes doğum günü dileklerin için teşekkür ederim
on your birthday doğum gününde
enjoy your birthday doğum gününün tadını çıkar
celebrate your birthday doğum gününü kutla
congratulations on your birthday doğum günün için tebrikler
today is your birthday bugün senin doğum günün
when your birthday doğum günün ne zaman
it's your birthday doğum günün
is your birthday doğum günün mü
all the best on your birthday doğum gününde en iyi dileklerimle
your birthday was doğum günündü
your birthday cake doğum günü pastan
your birthday date doğum günün
celebrating your birthday doğum gününü kutluyor
it is your birthday o senin doğum günün
enter your birthday doğum gününü gir
your brother's birthday kardeşinin doğum günü
for your birthday wishes doğum günün için
want for your birthday doğum günün için istiyorum
in your birthday suit doğum gününde
is it your birthday? doğum günün mü?
before your next birthday bir sonraki doğum gününden önce
i wish you all the best on your birthday doğum gününüzde başarılar diliyorum
for your birthday you doğum günün için sen
remember your birthday doğum gününü hatırla
so when is your birthday doğum günün ne zaman
congratulate you on your birthday doğum gününü kutlarım
your participation in the forum foruma katılımınız
birthday doğum günü
birthday honours doğum günü onur
birthday suit doğum günü takımı
jefferson davis's birthday jefferson davis'in doğum günü
lincoln's birthday lincoln'in doğum günü
washington's birthday washington doğum günü
happy birthday doğum günün kutlu olsun
happy birthday to you doğum günün kutlu olsun
birthday wishes doğum günü dilekleri