e has been the chair of the african e

e has been the chair of the african e teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e has been the chair of the african e e afrikanın başkanı olmuştur e

e has been the chair of the african e terimi için benzer kelimeler ve anlamları

african-african american summit afrika-afrikalı-amerikan zirvesi
african-owned and african-led afrika ve afrika liderleri
chair of the african union afrika birliği başkanı
african union chair afrika birliği sandalye
chair and vice chair sandalye ve başkan yardımcısı
chair and co-chair sandalye ve eş başkan
has been chair başkan oldu
been chair başkan oldu
after the chair has announced the beginning of voting başkan oylamanın başladığını ilan ettikten sonra
has been been missed kaçırıldı
has been been helpful yardımcı oldu
it has been been olmuştur
a person to whom a residence permit has been issued has the oturma izni verilen kişinin
has has been searching arıyordu
acute african sleeping sickness akut afrika uyku hastalığı
african afrika
african american afrikan amerikan
african american vernacular english afrikalı-amerikalı, ingilizce
african buffalo afrika bufalosu
african cherry-orange afrika kiraz-turuncu
african daisy afrika papatya
african dominoes afrika domino
african elephant afrika fili
african grape afrika üzüm
african gray afrika grisi
african green monkey afrika yeşil maymun
african honeybee afrika bal arısı
african horse sickness afrika atı hastalık
african lion hound afrika aslan tazı
african mahogany afrika maun
african marigold afrika kadife çiçeği
african millet afrika darı
african national congress afrika ulusal kongresi
african plate afrika levha
african potato afrika patates
african sleeping sickness afrika uyku hastalığı
african swine fever afrika domuz vebası
african time afrika zamanı
african trypanosomiasis afrika trypanosomiasis
african tulip tree afrika lale ağacı
african union afrika birliği
african violet afrika menekşe
african yellowwood afrika sarımsı ağacı
african-american afrikan amerikan
african-american vernacular english afrikalı-amerikalı yerel ingilizce
african-canadian afrikalı-kanadalı
central african orta afrika
central african empire orta afrika imparatorluğu
central african federation orta afrika federasyonu
central african republic orta afrika cumhuriyeti