d to a converter

d to a converter teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
d to a converter d bir dönüştürücüye

d to a converter terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a/d converter a / d dönüştürücü
analogue-digital converter analog-dijital dönüştürücü
bessemer converter bessemer dönüştürücü
catalytic converter katalitik dönüştürücü
converter dönüştürücü
converter reactor dönüştürücü reaktör
d/a converter d / a dönüştürücü
hydraulic torque converter hidrolik tork konvertörü
image converter görüntü dönüştürücü
l-d converter l-d dönüştürücü
synchronous converter senkron dönüştürücü
torque converter tork dönüştürücüsü
wide-angle converter geniş açılı dönüştürücü
frequency converter frekans dönüştürücü
power converter güç dönüştürücü
currency converter döviz çevirici
media converter medya dönüştürücü
torque converter clutch tork konvertör kavraması
converter box dönüştürücü kutusu
voltage converter voltaj dönüştürücü
boost converter yükseltici dönüştürücü
down converter aşağı dönüştürücü
buck converter kova dönüştürücü
energy converter enerji dönüştürücü
dc converter dc dönüştürücü
pdf converter pdf dönüştürücü
voltage source converter gerilim kaynağı dönüştürücü
converter station dönüştürücü istasyonu
rust converter pas dönüştürücü
converter drive dönüştürücü sürücü
auxiliary converter yardımcı dönüştürücü
unit converter birim dönüştürücü
converter board dönüştürücü kartı
dc-dc converter dc / dc çevirici
serial converter seri dönüştürücü
video converter video dönüştürücü
label converter etiket dönüştürücü
signal converter sinyal dönüştürücü
wave energy converter dalga enerjisi dönüştürücü
plug converter fiş dönüştürücü
usb converter usb dönüştürücü
protocol converter protokol dönüştürücü
converter cable dönüştürücü kablosu
catalyst converter katalizör dönüştürücü
static converter statik dönüştürücü
hydraulic converter hidrolik konvertör
full converter tam dönüştürücü
digital converter box dijital dönüştürücü kutusu
scan converter tarama dönüştürücü
converter system dönüştürücü sistemi