x swing

x swing teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x swing x salıncak