x swing

x swing teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x swing x salıncak

x swing terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bi-swing bi-salıncak
checked swing kontrol edilmiş salıncak
full swing tam salıncak
in full swing bütün hızıyla
mood swing ruh hali salıncak
not enough room to swing a cat kediyi sallayacak kadar yer yok
reverse swing ters dönüş
swing salıncak
swing bridge salıncak köprüsü
swing by sallanmak
swing door salıncak kapısı
swing into action eyleme geçmek
swing leg salıncak ayağı
swing loan hızlı kredi
swing low, sweet chariot alçaktan dön, tatlı araba
swing shift otomatik vites
swing space dönme alanı
swing state dönme durumu
swing vote hızlı oy
swing voter salıncak seçmeni
swing-music salıncak-müzik
swing-wing salıncak kanat
western swing batı salıncak
get into the swing of things işlerin hızına girmek
swing out dışarı fırlatmak
swing arm salıncak kolu
swing away sallanmak
swing back geriye sallan
swing open salıncak açık
swing states salıncak devletleri
swing around etrafında dolaşmak
swing check valve salıncak çek valf
swing gate salıncak kapısı
golf swing golf salıncak
swing up sallanmak
door swing kapı salıncak
swing over devirmek
pressure swing adsorption basınç salınımı adsorpsiyon
is in full swing tüm hızıyla
swing frame salıncak çerçevesi
swing bolt salıncak cıvatası
swing motor döner motor
swing radius dönüş yarıçapı
swing bearing salıncak yatağı
swing drive salıncak sürücüsü
swing check salıncak kontrolü
swing angle dönme açısı
swing low alçaktan sallanmak
swing factor dönme faktörü
swing 75 times 75 kez sallan