z.h.v. her

z.h.v. her teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
z.h.v. her z.h.v. ona

z.h.v. her terimi için benzer kelimeler ve anlamları

age cannot wither her, nor custom stale / her infinite variety yaş, ne de dayanamaz ne de özel bayat sonsuz çeşitlilik
rings on her fingers and bells on her toes parmaklarında halkalar ve parmak uçlarında çan
wear her heart on her sleeve kalbini koluna tak
her her onun
wears her heart on her sleeve kalbini koluna takıyor
tell her that i love her ona onu sevdiğimi söyle
her husband left her kocası onu terk etti
the greasy, slimy swell swung her up lazily and let her down yağlı, sümüksü kabarma tembelce onu salladı ve onu üzdüm
made her change her mind fikrini değiştirdi
her best friends and her en iyi arkadaşları ve o
her friends call her arkadaşları onu ara
take her up on her offer teklifini kabul et
help her realize her dream rüyasını gerçekleştirmesine yardım et
her her thinking onu düşünüyorum
touched her finger to a screen, and cast her vote, parmağını bir ekrana dokundu ve oyunu kullandı,
cost her her life ona hayatına mal oldu
i will ask her for her ondan onun için soracağım
about her relationship with her husband kocasıyla olan ilişkisi hakkında
put her through her paces ona adım attı
tell her you want her ona istediğini söyle
her father left her babası onu terk etti
took her back to her childhood onu çocukluğuna geri götürdü
her doctor told her doktoru ona söyledi
beat someone at his or her own game birisini kendi oyununda yenmek
her ona
her's onu & # x27; ın
her. ona.
his-and-her onun ve onun
leave someone to his or her resources birisini onun kaynaklarına bırakmak
off with her head! off with his head! kafasını kapalı! başı kapalı!
put someone in his or her place birini yerine koymak
put someone out of his or her misery birini mutsuzluğundan çıkarmak
put someone through his or her paces birine adım atmak
run someone off his or her feet birini ayağından çıkarmak
send someone about his or her business birisine işi hakkında gönder
take someone at his or her word birine söz vermek
give someone his or her due birine borç verdirmek
give someone his or her head birine kafa vermek
let her go gitmesine izin ver
on her own kendi başına
unknown to her onun için bilinmeyen
for her onun için
tell her ona söyle
on her behalf onun adına
her partner onun ortağı
her side onun tarafı
get her own way kendi yolunu bul
her own kendi
her name is onun adı
in her own right kendi başına