b wary

b wary teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b wary b dikkatli

b wary terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wary dikkatli
wary of sakınmak
be wary dikkatli olmak
are wary of dikkatli olmak
should be wary dikkatli olmalı
wary about dikkatli olmak
remain wary dikkatli ol
wary eye dikkatli göz
is wary of sakınmak
wary hair dikkatli saç
were wary dikkatliydi
being wary dikkatli olmak
less wary daha az dikkatli
must be wary dikkatli olmalı
remains wary dikkatli kalır
may be wary dikkatli olabilir
became wary of dikkatli olmak
wary of strangers yabancılara karşı dikkatli
be wary about dikkatli olmak
they are wary onlar temkinli
was wary dikkatliydi
i'm wary ihtiyatlıyım
be very wary çok dikkatli ol
wary of losing kaybetme konusunda temkinli
keep a wary eye dikkatli ol
understandably wary anlaşılır şekilde dikkatli
a bit wary biraz dikkatli
we are wary of biz dikkatli
we should be wary dikkatli olmalıyız
wary of taking on alma konusunda temkinli olmak
extremely wary son derece dikkatli
i would be wary dikkatli olurdum
wary of projects projeler konusunda dikkatli
grown wary büyüdü
wary look ihtiyatlı bakış
he is wary o temkinli
wary in dikkatli olmak
has been wary of karşı kondu
would be wary dikkatli olurdu
be especially wary of özellikle dikkatli olmak
they were wary of onlar dikkatli
have been wary dikkatli
seem to be wary dikkatli görünmek
wary of her ona karşı temkinli
you should be wary of dikkatli olmalısın
been wary dikkatli
wary of change değişime karşı ihtiyatlı
a wary population dikkatli bir nüfus
be wary of accepting kabul etmekten sakınmak
she is wary of o dikkatli