p. t. plp.

p. t. plp. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p. t. plp. s. t. plp.

p. t. plp. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

plp plp