i a not allowed

i a not allowed teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i a not allowed izin verilmez

i a not allowed terimi için benzer kelimeler ve anlamları

not allowed izin verilmedi
is not allowed müsade edilmez
are not allowed izin verilmez
it is not allowed buna izin verilmiyor
you are not allowed izinli değilsin
i am not allowed iznim yok
we are not allowed izinli değiliz
should not be allowed izin verilmemeli
smoking is not allowed sigara içmek yasak
were not allowed izin verilmedi
not be allowed izin verilmiyor
it's not allowed buna izin verilmiyor
i'm not allowed izin verilmez
shall not be allowed izin verilmeyecek
pets are not allowed evcil hayvan giremez
it was not allowed izin verilmedi
they were not allowed izin verilmedi
dogs are not allowed köpekler giremez
he is not allowed o izin verilmiyor
was not allowed izin verilmedi
must not be allowed izin verilmemeli
playback is not allowed oynatmaya izin verilmiyor
not being allowed izin verilmiyor
special characters are not allowed özel karakterlere izin verilmez
i was not allowed to izin verilmedi
transaction not allowed işleme izin verilmiyor
not allowed for için izin verilmiyor
special characters not allowed özel karakterlere izin verilmiyor
action not allowed eyleme izin verilmedi
you're not allowed to izin verilmiyor
operation not allowed işleme izin verilmiyor
this action is not allowed bu eyleme izin verilmiyor
name is not allowed isme izin verilmiyor
pinging is currently not allowed ping'e şu anda izin verilmiyor
girls not allowed kızlar giremez
not allowed to smoke sigara içilmez
not allowed to submit gönderilmesine izin verilmiyor
contaminated work clothing should not be allowed out of the kirlenmiş iş kıyafetlerinden çıkmamalı
still not allowed hala izin yok
children not allowed çocuklar giremez
he's not allowed to tell söylemesine izin verilmiyor
she is not allowed o izin verilmiyor
not allowed to cross geçmesine izin verilmiyor
employees are not allowed to çalışanlara izin verilmiyor
not allowed access erişime izin verilmiyor
405 not allowed 405 izin yok
strictly not allowed kesinlikle izin verilmiyor
is not allowed to give verilmesine izin verilmiyor
not allowed to leave ayrılma izni yok
are not allowed to use kullanmasına izin verilmiyor