b ward

b ward teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b ward b koğuşu

b ward terimi için benzer kelimeler ve anlamları

from ward to ward koğuştan koğuşa
ward-by-ward koğuş-by-koğuş
maternity ward doğumevi
nightingale ward bülbül koğuşu
ward koğuş
ward eight koğuş sekiz
ward heeler ward heeler
ward off defetmek
watch and ward izle ve koğuş
hospital ward hastane koğuşu
medical ward tıbbi koğuş
ward sister koğuş hemşiresi
ward clerk koğuş memuru
general ward genel sağlık merkezi
legal ward yasal koğuş
psych ward psikiyatri koğuşu
psychiatric ward psikiyatri koğuşu
emergency ward acil servis koğuşu
surgical ward cerrahi koğuş
ward nurse koğuş hemşire
ward of the state devlet koğuşu
labour ward işçi koğuşu
ward of court mahkeme koğuşu
ward office koğuş bürosu
pediatric ward pediatrik koğuş
ward manager koğuş yöneticisi
children's ward çocuklar koğuşu
inpatient ward yatan hasta koğuşu
ward staff koğuş personeli
isolation ward izolasyon koğuşu
cancer ward kanser koğuşu
casualty ward yaralılar koğuşu
orthopaedic ward ortopedik koğuş
mental ward akıl hastanesi
ward number koğuş numarası
locked ward kilitli koğuş
my ward koğuşum
oncology ward onkoloji koğuşu
children ward çocuk koğuşu
patient ward hasta koğuşu
surgery ward ameliyat koğuşu
name of ward koğuşun adı
ward level koğuş seviyesi
delivery ward teslimat koğuşu
electoral ward seçim koğuşu
a ward of court mahkeme koğuşu
ward bed koğuş yatağı
ward based koğuş tabanlı
intensive care ward yoğun bakım koğuşu
labor ward işçi koğuşu