c,d or e

c,d or e teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c,d or e c, d veya e