z. calves

z. calves teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
z. calves z. buzağılar

z. calves terimi için benzer kelimeler ve anlamları

calves buzağılar
veal calves dana buzağıları
bull calves boğa buzağılar
dairy calves süt buzağılar
heifer calves düve buzağılar
feeder calves besleyici buzağılar
beef calves dana eti
leg calves bacak baldırları
rearing calves baldır yetiştiriciliği
whale calves balina buzağıları
weaned calves sütten kesilmiş buzağılar
male calves erkek buzağılar
nursing calves emziren buzağılar
young calves genç buzağılar
steer calves yönlendirmek buzağı
raising calves buzağı yetiştirme
calves for rearing yetiştirme için buzağılar
newborn calves yenidoğan buzağılar
scouring calves buzağılar
in calves buzağılarda
his calves onun buzağıları
thick calves kalın buzağılar
beef cows and calves sığır inekleri ve buzağılar
calves and foals buzağı ve yavru
female calves dişi buzağılar
milk calves süt buzağı
suckler calves emzirmek buzağılar
yearling calves yaşındaki buzağılar
wean calves wean buzağılar
tight calves sıkı buzağılar
baby calves bebek buzağılar
live calves canlı buzağılar
weak calves zayıf buzağılar
feet and calves ayaklar ve baldırlar
cattle and calves sığır ve buzağılar
fattening calves besi buzağılar
grow up as calves of the stall durak buzağılar gibi büyümek
cow calves inek buzağılar
slaughter calves katliam yavruları
calves and ankles buzağılar ve ayak bilekleri
calves off buzağı
my calves benim buzağılarım
suckling calves buzağı emmek
in veal calves dana buzağılarda
fattened calves beslenmiş buzağılar
calves are kept buzağılar tutulur
weaning calves sütten kesilen buzağılar
rope calves ip buzağılar
calves up to 6 months 6 aya kadar buzağı
play with their calves yavrularıyla oyna