z. calves

z. calves teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
z. calves z. buzağılar