x stretch

x stretch teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x stretch x streç

x stretch terimi için benzer kelimeler ve anlamları

stretch stretch streç streç
at a stretch gergin
back stretch geri germek
by any stretch herhangi bir esneme ile
by no stretch germeksizin
seventh-inning stretch yedinci vuruş
stretch uzatmak
stretch a point bir noktaya germek
stretch limo limuzin germek
stretch mark streç işareti
stretch mill streç değirmen
stretch one's legs birinin bacaklarını ger
stretch receptor germe reseptörü
stretch reflex esneme refleksi
stretch runner streç koşucu
stretch out esneme
stretch marks deri çatlağı
stretch film streç film
stretch goals esnek hedefler
stretch wrap streç sarma
home stretch ev germek
stretch target hedef germek
stretch back geriye uzat
stretch over uzatmak
stretch across uzanmak
stretch the truth gerçeği uzatmak
stretch fabric esnek kumaş
a stretch bir streç
stretch yourself kendini uzat
stretch of road yol gerilmesi
stretch of water uzanan su
stretch wrapper streç sarıcı
final stretch son esneme
stretch away uzamak
stretch wrapping streç sarma
stretch pants streç pantolon
stretch from uzamak
4-way stretch 4 yollu streç
stretch your legs bacaklarını esnet
a bit of a stretch biraz germek
hamstring stretch hamstring streç
stretch of land toprağın uzaması
by any stretch of the imagination hayal gücünün herhangi bir gerilimi ile
stretch of sand kum germek
full stretch tam streç
stretch of the imagination hayal gücünün uzaması
stretch receptors streç reseptörleri
stretch beyond ötesine germek
stretch down germek
stretch around etrafını germek