u preparation

u preparation teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u preparation hazırlık

u preparation terimi için benzer kelimeler ve anlamları

pre-preparation ön hazırlık
preparation hazırlık
self-preparation kendini hazırlama
in preparation for hazırlık aşamasında
in preparation hazırlık aşamasında
site preparation site hazırlığı
tax preparation vergi hazırlığı
basis of preparation hazırlık temeli
food preparation yiyecek hazırlamak
under preparation hazırlık aşamasında
sample preparation örnek hazırlama
test preparation test hazırlığı
preparation for hazırlık
surface preparation yüzey hazırlığı
blank preparation boş hazırlık
bowel preparation bağırsak hazırlığı
preparation time hazırlanma zamanı
preparation work hazırlık çalışmaları
advance preparation önceden hazırlık
bid preparation teklif hazırlama
herbal preparation bitkisel hazırlık
standard preparation standart hazırlık
tender preparation teklif hazırlama
exam preparation sınav hazırlığı
tax return preparation vergi beyannamesi hazırlama
college preparation kolej hazırlığı
academic preparation akademik hazırlık
edge preparation kenar hazırlığı
toilet preparation tuvalet hazırlığı
budget preparation bütçe hazırlığı
monitor preparation monitör hazırlığı
date of preparation hazırlık tarihi
in preparation for the meeting toplantıya hazırlık aşamasında
stock preparation stok hazırlama
careful preparation dikkatli hazırlık
meal preparation yemek hazırlığı
skin preparation cilt hazırlığı
preparation for use kullanıma hazırlık
early preparation erken hazırlık
data preparation veri hazırlama
soil preparation toprak hazırlığı
is under preparation hazırlık aşamasında
media preparation medya hazırlığı
career preparation kariyer hazırlığı
project preparation proje hazırlığı
preparation method hazırlık metodu
readiness preparation proposal hazırlık hazırlık teklifi
document preparation belge hazırlama
will preparation hazırlık olacak
final preparation son hazırlık