r immediate families

r immediate families teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r immediate families acil aileler

r immediate families terimi için benzer kelimeler ve anlamları

immediate families acil aileler
immediate loading and immediate restoration acil yükleme ve acil restorasyon
families aileleri
working families tax credit çalışan aileler vergi kredisi
extended families geniş aileler
department of children and families çocuklar ve aileler bölümü
host families ev sahibi aileler
blended families harmanlanmış aileler
working families çalışan aileler
job families meslek aileleri
run in families ailelerde koşmak
low income families düşük gelirli aileler
families in need muhtaç aileler
broken families kırık aileler
fact families gerçek aileler
temporary assistance for needy families muhtaç aileler için geçici yardım
runs in families ailelerde çalışır
product families ürün aileleri
young families genç aileler
single parent families tek ebeveynli aileler
foster families koruyucu aileler
farming families tarım aileleri
wealthy families zengin aileler
word families kelime aileleri
nuclear families çekirdek aileler
needy families muhtaç aileler
large families büyük aileler
support their families ailelerini destekle
provide for their families ailelerini sağlamak
dysfunctional families işlevsel olmayan aileler
eligible families uygun aileler
disadvantaged families dezavantajlı aileler
migrant families göçmen aileler
military families askeri aileler
busy families meşgul aileler
poor families fakir aileler
bereaved families yaslı aileler
strong families güçlü aileler
loving families sevgi dolu aileler
individual families bireysel aileler
families who aileler
language families dil aileleri
ruling families yönetici aileler
within families aileler içinde
children families access florida çocuk aileler florida erişim
leading families önde gelen aileler
founding families kurucu aileler
patent families patent aileleri
their families onların aileleri
strengthening families aileleri güçlendirmek