l get up at

l get up at teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l get up at kalktım

l get up at terimi için benzer kelimeler ve anlamları

get to get almak
get worse before they get better iyileşmeden önce daha kötüye git
get a get down aşağı in
get get party started parti başlasın
lets get get off hadi çıkalım
get a get-together bir araya gelmek
get informed, get involved haberdar olmak, katılmak
as all get-out tüm çıktıkları gibi
ask a stupid question and you'll get a stupid answer aptalca bir soru sor ve aptal bir cevap alırsın
cold feet, get soğuk ayaklar, olsun
come and get it gelip al
foot in the door, get one's kapıya gir, bir tane al
if you can't stand the heat, get out of the kitchen sıcağa dayanamıyorsanız, mutfaktan çıkın
marching orders, get one's yürüyen siparişler için bir tane & # x27; s
off one's chest, get bir tane göğsünden al,
on the bandwagon, get kavgada olsun
on the right foot, get off sağ ayağa kalk
play hard to get elde etmek zor oynamak
shit or get off the pot bok ya da çömlekten kurtul
tell someone where to get off birine nereye gideceğini söyle
when the going gets tough, the tough get going işler zorlaştığında, işler zorlaştığında
you get what you pay for ödediğini alırsın
you just don't get it sen sadece anlamadın
get almak
get a bang out of kurtulmak
get a bead on boncuk almak
get a break ara ver
get a charge ücret almak
get a dirty look pis bir görünüm elde etmek
get a dose of one's own medicine kendi ilacından bir doz almak
get a fix düzeltmek
get a fix on düzeltmek
get a free hand serbest el almak
get a grip on kavramak
get a hand yardım al
get a handle on anlaşılmak
get a head start avantajlı başlamak
get a kick out of tekme atmak
get a life hayat olsun
get a line on yol almak
get a load of bir yük almak
get a move on acele etmek
get a rise out of yükselmek
get a thing about hakkında bir şey almak
get a word in edgewise edgewise'da bir kelime almak
get about hakkında olsun
get across karşıya geçmek
get after peşinden gelmek
get ahead öne geçmek
get along geçinmek